Blog

_

OUR

LATEST NEWS

1

JavaScript EP4: JavaScript Engine 🛠️⚙️

ໃນ EP ນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງ JS Engine ວ່າມັນເຮັດວຽກຈັ່ງໃດ, ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຫັນພາບຂະບວນການເບື້ອງຫຼັງຂອງ JS ຫຼາຍຂຶ້ນ ...
24/04/2023
1

JavaScript EP3: Scope (Chain)⛓️🚧

ມາຮອດ ep ນີ້, ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນກໍ່ອາດຈະເຄີຍຂຽນ JS ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ, ແຕ່ຈະພະຍາຍາມຍົກຕົວຢ່າງທີ່ງ່າຍ ແລະ ເຂ ...
24/04/2023
1

JavaScript EP2: Hoisting 

Hoisting — JS Developer ຫຼາຍຄົນກໍ່ຄົງຄຸ້ນຫູກັບຄຳນີ້ຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍເນື່ອງຈາກຫຼາຍໆເທື່ອທີ່ໄປຄົ້ນວິທີແກ້ error ຢູ່ google ...
20/04/2023
1 YAXQ0lLNUTdyH0RuKMOtOA

ເມື່ອຂ້ອຍສະໝັກ chatGPT ຄືໝູ່ບໍ່ໄດ້. ເລີຍຂໍ apikey ນຳ account ຄົນອື່ນມາໃຊ້ CodeGPT ແທນ [ບໍ່ງໍ້ VPN]

CODEGPT ເປັນ extension ໜຶ່ງໃນ vscode ທີ່ຜູ້ຂຽນລອງໃຊ້ມາໄດ້ຊ່ວງໜຶ່ງລະ. feature ຫຼັກໆກະຄືໆກັນກັບ chat GPT (ຂໍ້ເສຍແມ່ນຈະເປ ...
30/03/2023
3

React Hooks useState, useEffect, useCallback, and useMemo.

ໃນການນຳໃຊ້ React Hook ທີ່ເປັນ Feature ຂອງ React ເຊິ່ງໃນ Code Todo List ນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍ Hook 4 ຢ່າງຫຼັກໆທີ່ນິຍົມ ...
22/03/2023
mobile-g0ced70f59_1920

ບັນຫາທີ່ເຈິໃນ plugin: wechat_camera_picker ຫຼື camera

# ກ່ຽວກັບ plugin: ເປັນ package ສຳລັບ capture ຮູບ ຫຼື video ໂດຍການໃຊ້ packages ຮ່ວມຈາກ camera ສຳລັບໃຊຟັງຊັ່ນກ້ອງ ແລະ ...
21/03/2023
0 Y8K9XQR9un0gNIhK

Simple code with dart extension methods

Extension methods ທີ່ເປີດໂຕໃນ dart 2.7 ຄືໜຶ່ງໃນ feature ທີ່ດີງາມຂອງ dart programing ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດເພີ່ມ function ເຂົ້າໄປໃນ ...
19/03/2023
0 UXHPZ1pRmNqTPvP2

Hero animation in Flutter

ສະບາຍດີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທຸກຄົນທີ່ຫລົງເຂົ້າມາອ່ານ. 😁 ເຊື່ອວ່າຫລາຍຄົນທີ່ຫາກໍເລີ່ມຮຽນ Flutter ຫລື ເລີ່ມຂຽນອອກມາເປັນຮູບເປັນຮ ...
18/03/2023