Blog

_

OUR

LATEST NEWS

Success Story

Lao IT Dev ໄດ້ເປັນ 1 ໃນ 50 ບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອາຊຽນ

ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສ ...
01/11/2017
NTC

ໂຕແທນຈາກ NTC ຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການ Lao IT Dev

ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງການບໍລິສັດ Lao IT Dev ໂຕແທນຈາກບ ...
28/06/2017
image

Lao IT Dev ຮ່ວມງານ RFID Hero 2016

ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລາວໄອທິພັດທະນາ ຈຳກັດ ຖືກເຊ ...
09/11/2016
image

Lao IT Dev ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນ 1 ໃນ 100 ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລາວ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016 ທ່ານນາງ Akiko Tomita ຈາກອົງການ Jetro ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສຳພາດຄະນະບໍລິຫານ ...
09/11/2016
Gravitech1

Lao IT Dev ຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ Gravitech ຜູ້ນຳດ້ານອຸປະກອນ IOT

ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016 ທີມງານຄະນະບໍລິຫານຈາກ Lao IT Dev ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດ ...
08/11/2016
Lambda-Starter-Kit1

Lao IT Dev ມອບອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2016 ທີມງານ Lao IT Dev ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Gravitech ໄດ້ຈ ...
06/11/2016