Blog

_

OUR

LATEST NEWS

0_euB7v_5nhzdq44Dy

ບັນທຶກຫຍໍ້ການສ້າງ project template CLI ໄວ້ໃຊ້ໃນທີມດ້ວຍ Mason

ໃນການເຮັດ app ໜຶ່ງໆຂຶ້ນມານັ້ນການຂຶ້ນໂຄງສ້າງ project ເປັນເລື່ອງສຳຄັນອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີເພາະມັນຈະເປັນໂຕຕັດສ ...
12/03/2023
flutter

ບັນຫາທີ່ມັກເຈິລະຫວ່າງໃຊ້ plugin: record , just_audio ສຳລັບເຮັດ voice record [Flutter-app]

ໝາຍເຫດ: ອັນນີ້ແມ່ນຜູ້ຂຽນ ໄດ້ຂຽນໄວ້ກັນລືມໃນກໍລະນີເທື່ອຕໍ່ໆໄປທີ່ເຈິບັນຫາແບບນີ້ອີກ, ໃນນີ້ເນື້ອຫາຈະກ່ຽວກ ...
12/03/2023
1_nW99Q5O1XYp7HbPVcZ-oEg

[GCP Cloud SQL] Connect to Cloud SQL for PostgreSQL from Cloud Run

ຫລັງຈາກບົດຄວາມກ່ອນໜ້ານີ້ເຮົາໄດ້ລອງຂຽນ Sample API ແລ້ວ Deploy to Google Cloud Run ກັນໄປແລ້ວ ມື້ນີ້ເຮ ...
12/03/2023
1_S93ljjY-O2AD54F41VK2cg

ວິທີ Record ໜ້າຈໍໂທລະສັບຂຶ້ນ Desktop ເພື່ອການ Present App ທີ່ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ

ບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນບົດຄວາມສັ້ນແຕ່ກໍ່ມີປະໂຫຍດສຳລັບ Mobile Dev ທີ່ຕ້ອງນຳສະເໜີແອັບໃຫ້ລູກຄ້າໂດຍໃຊ້ Real Device ແທນ Emurator ທ ...
06/03/2023
1

ການເຮັດ Deep Linking ສຳລັບ Flutter

ຜູ້ຂຽນໄດ້ມີໂອກາດພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນມືຖືໂດຍນຳໃຊ້ຟຼັດເຕີ (Flutter) ແລະສຶກສາເທັກນິກທີ່ນຳໃຊ້ຢູອາແອວ (URL) ເຊື່ອມໂຍງກັບແອັບພລ ...
24/02/2023
323270642_3277785342486924_5522826446312257399_n

Sit Talk Drink – What is chatGPT?

ເມື່ອພົບສິ່ງໃຫມ່ໆ ເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້. ໃນຫົວຂໍ້ chatGPT ແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ເຮົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັບມັນ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກມ ...
03/12/2022
153357655_4292396307458771_3156917010212499311_n

ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ສາວຄູໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ,​ ໃນປີ​ 2021

VisitingCompanyເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ສາວຄູໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ,​ ໃນປີ​ 2021​ ຈຶ່ງໄດ້ພາອົງກອນນ້ອຍໆຂອງຄູເຊັ່ງໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ Lao​ IT​ Dev ...
25/02/2021
WhatsApp Image 2021-01-30 at 16.16.47

Training website ສະມາຄົມສົ່ງເສີມ

ວັນທີ 27/1/2021 ທາງ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ໄດ້ທືເປັນກຽດ ຕ້ອນຮັບ ທິມງານທາງ ສະມາຄົມສົ່ງເສ ...
27/01/2021
ibizt

Lao IT Dev ຮ່ວມມືກັບ i-Bitz ນຳບໍລິການດ້ານ GIS ລົງຕະຫລາດລາວ

ວັນທີ 20 ເມສາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງການ Lao IT Dev ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບບໍລິສັດ i-Bitz ຈາກປະເທດໄທ ...
07/06/2018