Blog

_

OUR

LATEST NEWS

0 Y8K9XQR9un0gNIhK

Simple code with dart extension methods

Extension methods ທີ່ເປີດໂຕໃນ dart 2.7 ຄືໜຶ່ງໃນ feature ທີ່ດີງາມຂອງ dart programing ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດເພີ່ມ function ເຂົ້າໄປໃນ ...
19/03/2023
0 UXHPZ1pRmNqTPvP2

Hero animation in Flutter

ສະບາຍດີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທຸກຄົນທີ່ຫລົງເຂົ້າມາອ່ານ. 😁 ເຊື່ອວ່າຫລາຍຄົນທີ່ຫາກໍເລີ່ມຮຽນ Flutter ຫລື ເລີ່ມຂຽນອອກມາເປັນຮູບເປັນຮ ...
18/03/2023
0 NHmT6G2_0yfMITwx

ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ Data Fetching (CSR, SSR) ໃນ Nextjs

ຫລາຍມື້ມານີ້ຜູ້ຂຽນກໍໄດ້ສຶກສາ Nextjs ຢ່າງຈິງຈັງ, ກໍໄດ້ກັບມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ເພາະບໍ່ໄດ້ຂຽນດົນ. ເລີຍໄດ້ມານັ່ງທຳຄວາມເຂ ...
18/03/2023
1_MgfhKds6dresGAPaF-uW0g

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນທີ່ຈະເປັນ web 3 developer

ເຊື່ອວ່າຄົນທີ່ເຂົ້າມາອ່ານບົດຄວາມນີ້ ຕ້ອງເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ web 3.0 ມາແລ້ວທຸກຄົນ,​ ແຕ່ເຄີຍສົງໄສບ ...
15/03/2023
0_euB7v_5nhzdq44Dy

ບັນທຶກຫຍໍ້ການສ້າງ project template CLI ໄວ້ໃຊ້ໃນທີມດ້ວຍ Mason

ໃນການເຮັດ app ໜຶ່ງໆຂຶ້ນມານັ້ນການຂຶ້ນໂຄງສ້າງ project ເປັນເລື່ອງສຳຄັນອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີເພາະມັນຈະເປັນໂຕຕັດສ ...
12/03/2023
flutter

ບັນຫາທີ່ມັກເຈິລະຫວ່າງໃຊ້ plugin: record , just_audio ສຳລັບເຮັດ voice record [Flutter-app]

ໝາຍເຫດ: ອັນນີ້ແມ່ນຜູ້ຂຽນ ໄດ້ຂຽນໄວ້ກັນລືມໃນກໍລະນີເທື່ອຕໍ່ໆໄປທີ່ເຈິບັນຫາແບບນີ້ອີກ, ໃນນີ້ເນື້ອຫາຈະກ່ຽວກ ...
12/03/2023
1_nW99Q5O1XYp7HbPVcZ-oEg

[GCP Cloud SQL] Connect to Cloud SQL for PostgreSQL from Cloud Run

ຫລັງຈາກບົດຄວາມກ່ອນໜ້ານີ້ເຮົາໄດ້ລອງຂຽນ Sample API ແລ້ວ Deploy to Google Cloud Run ກັນໄປແລ້ວ ມື້ນີ້ເຮ ...
12/03/2023
1_S93ljjY-O2AD54F41VK2cg

ວິທີ Record ໜ້າຈໍໂທລະສັບຂຶ້ນ Desktop ເພື່ອການ Present App ທີ່ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ

ບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນບົດຄວາມສັ້ນແຕ່ກໍ່ມີປະໂຫຍດສຳລັບ Mobile Dev ທີ່ຕ້ອງນຳສະເໜີແອັບໃຫ້ລູກຄ້າໂດຍໃຊ້ Real Device ແທນ Emurator ທ ...
06/03/2023
1

ການເຮັດ Deep Linking ສຳລັບ Flutter

ຜູ້ຂຽນໄດ້ມີໂອກາດພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນມືຖືໂດຍນຳໃຊ້ຟຼັດເຕີ (Flutter) ແລະສຶກສາເທັກນິກທີ່ນຳໃຊ້ຢູອາແອວ (URL) ເຊື່ອມໂຍງກັບແອັບພລ ...
24/02/2023