Blog

_

OUR

LATEST NEWS

image

Lao IT Dev ຮ່ວມງານ RFID Hero 2016

ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລາວໄອທິພັດທະນາ ຈຳກັດ ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງເທັກໂນໂລຍີກ ...
09/11/2016
image

Lao IT Dev ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນ 1 ໃນ 100 ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລາວ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016 ທ່ານນາງ Akiko Tomita ຈາກອົງການ Jetro ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສຳພາດຄະນະບໍລິຫານ Lao It Dev ເພື່ອລ ...
09/11/2016
Gravitech1

Lao IT Dev ຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ Gravitech ຜູ້ນຳດ້ານອຸປະກອນ IOT

ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016 ທີມງານຄະນະບໍລິຫານຈາກ Lao IT Dev ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດ Gravitech Thailand ເຊິ່ງເປັນບ ...
08/11/2016
Lambda-Starter-Kit1

Lao IT Dev ມອບອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2016 ທີມງານ Lao IT Dev ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Gravitech ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫລັກສ ...
06/11/2016