ຂ່າວສານ

_

OUR

LATEST NEWS

Gravitech1

Lao IT Dev ຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ Gravitech ຜູ້ນຳດ້ານອຸປະກອນ IOT

ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016 ທີມງານຄະນະບໍລິຫານຈາກ Lao IT Dev ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດ Gravitech Thailand ເຊິ່ງເປັນບ ...
08/11/2016
Lambda-Starter-Kit1

Lao IT Dev ມອບອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2016 ທີມງານ Lao IT Dev ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Gravitech ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫລັກສ ...
06/11/2016