Hero animation in Flutter


ສະບາຍດີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທຸກຄົນທີ່ຫລົງເຂົ້າມາອ່ານ. 😁

ເຊື່ອວ່າຫລາຍຄົນທີ່ຫາກໍເລີ່ມຮຽນ Flutter ຫລື ເລີ່ມຂຽນອອກມາເປັນຮູບເປັນຮ່າງໄດ້ພໍປະມານແລ້ວ ອາດຈະກຳລັງຊອກຫາທຣິກໃຫມ່ໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ແອັບຂອງຕົນເອງຫນ້າສົນໃຈຂື້ນ ອາດເປັນການປັບແຕ່ງ UI ໃຫ້ດູດີຫນ້າໃຊ້ ຫລື ເພີ່ມລູກຫລີ້ນໃຫ້ກັບແອັບເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຕ່ລະສ່ວນແຕ່ລະເນື້ອຫາ ມື້ນີ້ຂ້ອຍຈະມາແນະນຳ animation ໂຕຫນຶ່ງທີ່ໃຊ້ງ່າຍ ແຕ່ກໍຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຫນ້າໃຊ້ຂອງແອັບເຮົາຂື້ນມາໄດ້ ເຊິ່ງກໍຕາມຫົວຂໍ້ເລີຍ “Hero animation”.

ກ່ອນອື່ນເລີຍຂໍອະທິບາຍຫລັກການເຮັດວຽກຂອງ Hero animation ກ່ອນເລີຍ. ຕອນນີ້ເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ Hero ແທ່ນເດີ. Hero ເຮັດວຽກຄືກັບ tween animation ຄືການຍ້າຍຕຳແຫນ່ງຂອງ widget ຈາກຈຸດ A ໄປຫາຈຸດ B. ແຕ່ຄວາມຕ່າງຂອງ Hero ຄື ເປັນການ tween ຂ້າມ page ກໍຄືການຍ້າຍ widget ຈາກຫນ້າ A ໄປຫາຫນ້າ B ແທ່ນ.

ມາລອງໃຊ້ນຳກັນເລີຍ. 😉

step 1. ສ້າງ file A ຕັ້ງຊື່ວ່າ first_page.dart

# Hero code ໃນ file A

// ເອີ້ນໃຊ້ hero widget
Hero(
 // [tag] ຂອງ hero ຈະໃຊ້ເພື່ອການ tween ວິດເຈັດ ຈາກ widget A ໄປຫາ widget B
 // ແລະ tag ຂອງ widget A ຕ້ອງຕົງກັບ widget B
 tag: "HeroAnimation",
 // [child] ບ່ອນນີ້ສາມາດປັບແຕ່ງເປັນຫຍັງກໍໄດ້
 // ໃນກໍລະນີນີ້ຂໍຍົກຕົວຢ່າງໂດຍການໃສ່ເປັນຮູບພາບ
 child: Container(
  width: 64,
  height: 64,
   decoration: const BoxDecoration(
    shape: BoxShape.circle, 
    image: DecorationImage(
     image: AssetImage("assets/dog-image.jpg"),
    ),
   ),
 ), 
),

step 2. ສ້າງ file B ຕັ້ງຊື່ second_page.dart

# Hero code ໃນ file B

Hero(
 // ຕາມທີ່ບອກໄປກ່ອນຫນ້າເລີຍ [tag] ຂອງ widget A ຕ້ອງຕົງກັບ widget B. ;D
 tag: "HeroAnimation",
 // [child] ໃນສ່ວນນີ້ຈະຄືກັບ [child] ຂອງ hero ກ່ອນຫນ້າ
 // ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ອາດຈະປ່ຽນສີພື້ນຫລັງ, ຂະຫນາດ, ຮູບຊົງ, ອື່ນໆ.
 // ໃນກໍລະນີນີ້ ຈະຍົກຕົວຢ່າງໂດຍການຂະຫຍາຍຮູບພາບຂື້ນຈາກຮູບພາບກ່ອນຫນ້າ.
 child: Container(
  decoration: const BoxDecoration(
   image: DecorationImage(
    image: AssetImage("assets/dog-image.jpg"),
   ),
  ),
 ),
),

ຜົນລັບທີໄດ້:

Animated GIF - Find & Share on GIPHY

ຈົບແລ້ວກັບການແນະນຳ “Hero animation”.

ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ອ່ານຈົນຈົບເດີ. 😁

ຂຽນໂດຍ:​ Bout Khanthavong