!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=267>Category: News

153357655_4292396307458771_3156917010212499311_n

ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ສາວຄູໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ,​ ໃນປີ​ 2021

VisitingCompanyເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ສາວຄູໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ,​ ໃນປີ​ 2021​ ຈຶ່ງໄດ້ພາອົງກອນນ້ອຍໆຂອງຄູເຊັ່ງໄປຢ້ຽມຢາມບໍລ ...
25/02/2021
WhatsApp Image 2021-01-30 at 16.16.47

Training website ສະມາຄົມສົ່ງເສີມ

ວັນທີ 27/1/2021 ທາງ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ໄດ້ທືເປັນກຽດ ຕ້ອນຮັບ ...
27/01/2021
ibizt

Lao IT Dev ຮ່ວມມືກັບ i-Bitz ນຳບໍລິການດ້ານ GIS ລົງຕະຫລາດລາວ

ວັນທີ 20 ເມສາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງການ Lao IT Dev ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບບໍລ ...
07/06/2018
HOD Share

Lao IT Dev ເປີດໂຕ HoD Share ລາຍການອອນໄລແບ່ງປັນແບບ Dev Dev

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານສາຍ Dev ຈາກ Lao IT Dev ໄດ້ເປີດໂຕລາຍການ HoD ...
25/05/2018
PhoneKeo3-1024x682

ນັກຮຽນໂຮງຮຽນພອນແກ້ວວິທະຍາ ທັດສະນະທີ່ Lao IT Dev

ໃນວັນເສົາ ທີ 12 ພຶດສະພາ 2018 ຜ່ານມາ ນັກຮຽນ ມ7 ຂອງໂຮງຮຽນພອນແກ້ວວິທະຍາ ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາພາຍໃນນະຄອນຫ ...
12/05/2018
Coding-Dojo

ງານ Coding Dojo ຄັ້ງທີ 1 ທີ່ Home of Dev

ວັນທີ 12 ມີນາ 2018 ທີ່ Home of Dev ຂອງບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ໄດ ...
12/03/2018
bikeforher4

Lao IT Dev ອຸປະຖຳລະບົບ RFID ໃນງານແຂ່ງລົດຖີບ Bike for Her 2018

ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2018 ທີມງານ Lao IT Dev ໄດ້ນຳເອົາເທັກໂນໂລຍີ RFID ມາໃຊ້ໃນການຕິດຕາມລົດຖ ...
03/03/2018
LITDNewOffice

ຍ້າຍແລ້ວ! ຫ້ອງການ Lao IT Dev ຍ້າຍໄປບ່ອນໃຫມ່ ສ້າງເຮືອນແຫ່ງນັກພັດທະນາ

ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2018 ຫ້ອງການບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ກໍໄດ້ຍ້າຍໄປສູ່ສ ...
01/01/2018
Success Story

Lao IT Dev ໄດ້ເປັນ 1 ໃນ 50 ບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອາຊຽນ

ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສ ...
01/11/2017