ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016 ທ່ານນາງ Akiko Tomita ຈາກອົງການ Jetro ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສຳພາດຄະນະບໍລິຫານ Lao It Dev ເພື່ອລົງໃນວາລະສານ 100 ບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລາວ

ເຊິ່ງໃນນັ້ນບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ກໍໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນ 1 ໃນ 100 ບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລາວ ປະຈຳປີ 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating*

Send a Message
en_US