ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານສາຍ Dev ຈາກ Lao IT Dev ໄດ້ເປີດໂຕລາຍການ HoD Share ທີ່ຈະເຮັດວິດີໂອ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ແບບໂຫດໆ ສະຕາຍ Dev ດ້ວຍທີມ Dev ຈາກ Home of Dev

ລາຍການຕອນທຳອິດເປີດໂຕດ້ວຍທີມງານ Afternoon React ທີ່ຈະມາສອນການນຳໃຊ້ Framework React Native ໃນການຂຽນແອັບມືຖື ຈະງ່າຍຈະຍາກຈະໂຫດຈະມັນຈະຮາແນວໃດໄປຕິດຕາມກັນໄດ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating*

Send a Message
en_US