News

Coding-Dojo

ງານ Coding Dojo ຄັ້ງທີ 1 ທີ່ Home of Dev

ວັນທີ 12 ມີນາ 2018 ທີ່ Home of Dev ຂອງບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ໄດ ...
12/03/2018
bikeforher4

Lao IT Dev ອຸປະຖຳລະບົບ RFID ໃນງານແຂ່ງລົດຖີບ Bike for Her 2018

ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2018 ທີມງານ Lao IT Dev ໄດ້ນຳເອົາເທັກໂນໂລຍີ RFID ມາໃຊ້ໃນການຕິດຕາມລົດຖ ...
03/03/2018
LITDNewOffice

ຍ້າຍແລ້ວ! ຫ້ອງການ Lao IT Dev ຍ້າຍໄປບ່ອນໃຫມ່ ສ້າງເຮືອນແຫ່ງນັກພັດທະນາ

ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2018 ຫ້ອງການບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ກໍໄດ້ຍ້າຍໄປສູ່ສ ...
01/01/2018
Success Story

Lao IT Dev ໄດ້ເປັນ 1 ໃນ 50 ບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອາຊຽນ

ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສ ...
01/11/2017
NTC

ໂຕແທນຈາກ NTC ຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການ Lao IT Dev

ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງການບໍລິສັດ Lao IT Dev ໂຕແທນຈາກບ ...
28/06/2017
image

Lao IT Dev ຮ່ວມງານ RFID Hero 2016

ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລາວໄອທິພັດທະນາ ຈຳກັດ ຖືກເຊ ...
09/11/2016
image

Lao IT Dev ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນ 1 ໃນ 100 ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລາວ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016 ທ່ານນາງ Akiko Tomita ຈາກອົງການ Jetro ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສຳພາດຄະນະບໍລິຫານ ...
09/11/2016
Gravitech1

Lao IT Dev ຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ Gravitech ຜູ້ນຳດ້ານອຸປະກອນ IOT

ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016 ທີມງານຄະນະບໍລິຫານຈາກ Lao IT Dev ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດ ...
08/11/2016
Lambda-Starter-Kit1

Lao IT Dev ມອບອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2016 ທີມງານ Lao IT Dev ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Gravitech ໄດ້ຈ ...
06/11/2016