ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016 ທີມງານຄະນະບໍລິຫານຈາກ Lao IT Dev ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດ Gravitech Thailand ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດບອດແລະອຸປະກອນ IoT ຊັ້ນນຳໃນປະເທດໄທແລະອາຊຽນ.

ໂດຍການໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ໄປເບິ່ງຫ້ອງວິໃຈ ແລະອຸປະກອນການຜະລິດບອດແລະເຄື່ອງມື IoT ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືກັນໃນການນຳເອົາຄວາມຮູ້ນີ້ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ ມາສົ່ງເສີມແລະພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫ້ນັກພັດທະນາດ້ານ IoT ໃນປະເທດລາວ ໃນອະນາຄົດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating*

Send a Message
en_US